Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

                                       ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Στην εκκλησία                                                                          Για να ακούσετε την απαγγελία, πατήστε εδώ :
                                       https://www.youtube.com/watch?v=LFJjJ6xf64w

                              
                                          ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Έξι χιλιάδες νέοι